วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวซอบีเราะห์  สกุลกาโซ
ที่อยู่ 20/3 หมู่ที่ 5 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
สาขาการประถมศึกษา
คบ.1 หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 554188128
หลานจร้า...

ครอบครัวของฉัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น